Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 1. Właścicielem strony sklepu internetowego meblopol.com.pl jest:

  MEBLOPOL Sp. z o. o.
  ul. Krakowska 10
  42-600 Tarnowskie Góry
  NIP 645-254-56-52

 2. Nabywcą może być firma lub osoba pełnoletnia.

Oferta sklepu

 1. Wszystkie ceny podane na stronie meblopol.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny dolicza się koszt wysyłki, który jest odgórnie określony dla każdego produktu i widoczny jest na formularzu zamówieniowym.

 2. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe

 3. Do każdego towaru wysyłana/y jest drogą mailową Faktura VAT lub rachunek imienny ( Faktury i rachunki wystawiane są do 7 dni roboczych od otrzymania towaru).

 4. Wszystkie promocje ogłaszane na naszej stronie obowiązują przy dostawie na terenie Polski.

Zamówienie towaru

  1. Zamówienia towaru dokonujemy w momencie prawidłowego wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku błędnego wypełnienia w/w formularza nasz pracownik będzie się z państwem kontaktował oczywiście jeśli będzie to możliwe. W przypadku całkowicie błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.

  2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 2 dni roboczych, zostanie ono anulowane.

  3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy MEBLOPOL Sp. z o.o. i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

  4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

  5. Wszystkie rezygnacje powinny być potwierdzone drogą telefoniczną lub mailową do 5 dni od złożenia zamówienia.

  6. Istnieje możliwość zamówienia towaru ze strony internetowej na RATY.

  Koszty i termin dostawy

  1. Szacowany czas oczekiwania na towar to 15 – 60 dni roboczych (od pon - do piątku) liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

  2. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez sprzedawcę. W wypadku niezgodności faktycznych kosztów dostawy z kosztami zadeklarowanymi przez sprzedawcę, kupujący ma prawo nie przyjąć dostarczonego produktu.

  3. Termin dostawy jest terminem orientacyjnym.

  4. Termin dostawy zawarty w potwierdzeniu zamówienia musi być zachowany przez sprzedawcę.

  5. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek poinformować kupującego o takiej sytuacji

  6. Powiadomienia o dostawie oraz numer kontaktowy do kuriera wysyłane są mailowo do klienta na minimum 24 godziny przed doręczeniem przesyłki.
   Brak możliwości przyjęcia przesyłki należy niezwłocznie zgłosić najpóźniej do godziny 12-tej następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o planowanej dostawie. Brak takiego zgłoszenia jest traktowany jako potwierdzenie odbioru. Nieodebranie przesyłki skutkuje ponowną opłatą za transport.

  7. Przy zamówieniu zbiorczym (2 i więcej produktów) przewiduje się częściowe realizacje zamówienia ze względu na ekonomiczność tras spedycyjnej. Częściowe realizacje nie mają wpływu na wcześniej uzgodnioną kwotę transportu.

  8. Zmiana adresu dostawy dokonana po 10 dniach od daty zamówienia musi być uzgodniona ze sprzedającym.

  9. Usługa dostawy jest pod dom/blok klienta bez usługi wniesienia. Koszt dostawy nie obejmuje tej usługi.

  10. Jeśli termin dostawy został przekroczony z winy sprzedawcy kupujący ma prawo odmówić przyjęcia zamówionego produktu, lecz jest zobowiązany poinformować o tym fakcie sprzedawcy.

  Realizacja zamówienia

  1. Nabywca po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym ma obowiązek wpłacić na konto bankowe pełną należność za zakupiony towar wraz z doliczonym kosztem transportu do 5 dni roboczych od zakupu.

  2. Po zaksięgowaniu należności na koncie firmowym rozpoczynamy realizację zamówienia:

   1. zamawiamy towar u producenta lub rezerwujemy towar znajdujący się w magazynie dla danego nabywcy

   2. po nabyciu przez naszą firmę towaru informujemy nabywcę

   3. w przypadku wysyłki informujemy nabywcę po wysłaniu towaru, informacja zawiera dodatkowo numer listu przewozowego spedytora lub numer telefonu kuriera firmowego, który zobowiązany jest dostarczyć przesyłkę

  Reklamacje

  1. Reklamacje będą realizowane przez naszą firmę tylko po zastosowaniu się do niniejszych punktów regulaminu:

   1. jeśli przesyłka dostarczona przez spedytora jest naruszona należy rozpakować ją przy kurierze w razie uszkodzenia towaru należy spisać z kurierem formularz reklamacyjny w dwóch kopiach, jedną z kopi należy odesłać listem poleconym lub fax-em do naszej firmy na adres: 
    PHU Meblopol Sp. z o.o.
    ul. Krakowska 10
    42-600 Tarnowskie Góry
    Tel (FAX): 32 769 19 04;
    z dopiskiem REKLAMACJA

   2. jeśli nasza firma dostarcza przesyłkę osobiście i przesyłka ta również ma uszkodzone opakowanie należy postąpić jak w punkcie a)

   3. jeśli przesyłka jest niekompletna, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową

   4. jeśli nabywca odbiera towar osobiście zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z towarem

   5. jeśli otrzymany produkt nie ma właściwości lub nie nadaje się do celu, o których istnieniu sprzedawca zapewnił nabywcę produkt podlega reklamacji

   6. jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas montażu przy postępowaniu według otrzymanej instrukcji przez nabywcę podlega on reklamacji

   7. każda reklamacja objęta jest przepisami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz 93 ze zm.).

  Gwarancje

  1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

  2. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez sklep MEBLOPOL Sp. z o.o.

  3. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego znajdującego się na stronie internetowej.

  4. Nabywca może zostać poproszony o wydanie oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.

  5. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

  6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  7. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia oświadczenia gwarancyjnego w sposób jasny i zrozumiały, a jeżeli jest to możliwe - w formie graficznej.

  8. W oświadczeniu gwarancyjnym należy umieścić następujące informacje:
   Imię i nazwisko nabywcy,
   Numer zamówienia,
   Nazwę zakupionego produktu,
   Datę otrzymania produktu oraz czas gwarancji,
   Szczegółowy opis uszkodzenia,
   Jeżeli możliwe - umieścić zdjęcia,

  9. Nabywca może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

  10. Sprzedawca jest zobligowany do wypełnienia obowiązków gwarancyjnych nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia produktu przez nabywcę.

  Odstąpienie od umowy

  1. Nabywca ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny.

  2. Oświadczenie można składać w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnej.

  3. Zwrot produktu przez nabywcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.

  4. Zwrot środków przez sprzedawcę powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu.

  6. Po otrzymaniu oświadczenia, sprzedawca jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia nabywcy.

  7. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy ta jest uważana za niezawartą. Wówczas konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  8. Jeżeli nabywca zastrzegł sobie użycie innego sposobu dostarczenia niż tego oferowane przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu dodatkowych kosztów.

  9. Każde odstąpienie od umowy jest objęte przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz 827 ze zm.).

  Ochrona prywatności

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

  2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy MEBLOPOL Sp. z o.o. do celów marketingowych i ewidencyjnych.

  Postanowienia końcowe

  1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

  2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

  3. Zawartość sklepu meblopol.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

  4. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie sklepu meblopol.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

  5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów oraz zmianę asortymentu, która wynika ze zmian cenowych i asortymentowych, które narzuca nam producent mebli. Potwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z podjęciem realizacji zakupu.

  6. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Szybki kontakt


  Jesteśmy do

  Twojej dyspozycji

  poniedziałek - piątek
  10:00 - 18:00

  (32) 769 19 04
  info@meblopol.com.pl

  sobota
  (dyżur telefoniczny)

  509 800 885

  DLACZEGO U NAS WARTO KUPOWAĆ?
   
  - możliwość indywidualnego doboru tkanin i kolorów narożników i sof oraz tworzenie własnych zestawów mebli w formie meblościanki, sypialni, przedpokoju czy kuchni z dostępnych brył w danej kolekcji,
  - nowości błyskawicznie widoczne na stronie
  - hity sprzedażowe
  - częste promocje
  - najmodniejsze wzory
  - ogromna oferta różnych modeli, wzorów i kolorów,
  - zastosowanie wysokiej jakości 
  tkanin, 
  - fachowe doradztwo potwierdzone 
  kilkunastoletnim doświadczeniem,
  - 24 miesiące gwarancji do każdego modelu,
  - możliwość płatności zaliczkowej oraz ratalnej w bardzo korzystnej ofercie,
  - dostawa pod wskazany adres.
   
  Newsletter

  Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

  Meblopol Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 10
  42-600 Tarnowskie Góry
  woj. śląskie
  e-mail: info@meblopol.com.pl
  NIP: 6452545652
  X Zamknij

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
  Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.